Czemu butle do gazów technicznych muszą być legalizowane
Gazy techniczne najczęściej przechowuje się w specjalnych butlach. W zależności od typu gazu takie butla do ar, Butla butle 30 L będą miały różną wielkość i parametry wytrzymałościowe. Lecz z uwagi na wysokie ciśnienia panujące w środku bardzo ważne jest, żeby te elementy były zawsze w odpowiednim stanie technicznym. Z tego też powodu co określony okres czasu konieczne jest wykonanie homologacji, jaka potwierdzi możliwość dalszego użytkowania lub przeznaczy jednak butlę do zutylizowania. Taka homologacja może być wykonana wyłącznie przez specjalistów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, i złożona jest z dwóch części. Na początku Butla na tlen medyczny jest dokładnie oglądana pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń i ognisk korozji. Jeżeli nic nie zostanie wykryte, to następnie za pomocą specjalnego urządzenia zostanie przeprowadzona próba ciśnieniowa. Pozytywny rezultat badania umieszczony zostanie na powierzchni butli, a właściciel otrzyma komplet dokumentów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.